ŚKOLY V MUZEU - NABÍDKA PRO ŠKOLY NA OBDOBÍ 2020 - 2021

Mateřské školy
- Zkrácená prohlídka expozice památníku se zaměřením na pohádkové libreto opery Rusalka ( Rusalčina síň, Rusalčino jezírko, výklad s ukázkami vybraných árií opery).
- Nabídka produktů v rámci projektu Jihočeské pohádkové království (pohlednice, mapy, cestovní pasy, razítka aj.) v objektu prodejny suvenýrů u hlavní brány do parku ( květen – září ).

Základní školy
- Obdobná nabídka jako u mateřských škol (I. stupeň).
- Prohlídka expozice s výkladem a promítáním hudebního dokumentu „Dvořák na Vysoké“ (II. stupeň).
- Organizace výchovných koncertů ve spolupráci s hudebními pedagogy ZUŠ, případně zajištění pořadu na objednávku (celoročně v prostorách zámku).

Základní umělecké školy
- Nabídka pořádání absolventských koncertů v sále památníku s možností využití klavírního koncertního křídla Petrof - termíny i výše finanční úhrady dle osobní dohody.

Střední školy
- Prohlídka expozice s výkladem a promítáním hudebního dokumentu „Dvořák na Vysoké“.
- Přednášky na předem dohodnuté téma.

Konzervatoře
- Spolupráce na koncertním programu „Muzejní noc“.

Střední umělecké školy
- Spolupráce a nabídka prostor v rámci výtvarných soutěží a výstav studijních prací.
- Nabídka prostor pro workshopy.

LEKTORSKÉ VÝKLADY KE STÁLÉ EXPOZICI

Život a dílo Antonína Dvořáka
- základní lektorovaná prohlídka Památníku Antonína Dvořáka vám přiblíží nejdůležitější informace o životě skladatele a jeho nejznámějších dílech. (II. stupeň ZŠ, SŠ).

Opera Rusalka
- lektorovaný program v Památníku Antonína Dvořáka vás seznámí se životem a dílem Antonína Dvořáka s hlavním důrazem na operu Rusalka. (I. a II. stupeň ZŠ)

Dvořákova opera Rusalka
- lektorovaný program vám přiblíží život Antonína Dvořáka a jeho provázanost s přelomovou operou Rusalka. (SŠ)

Na jednotlivé programy je třeba se předem objednat na níže uvedeném kontaktu, kde Vám budou také poskytnuty bližší informace.

Kontakt:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
tel.: +420 318 618 115
e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz.