Při návštěvě muzea prosíme všechny návštěvníky o dodržování platných hygienických a provozně-organizačních opatření:

Dle usnesení vlády ze dne 24. 5. 2021 č. 485 jsou od 1. 6. 2021 umožněny skupinové prohlídky s průvodcem.

Prohlídky jsou však kapacitně omezeny na maximálně 5 návštěvníků ve skupině. V případě zájezdů a škol je možné uskutečnit prohlídky o kapacitě nad 10 osob – v tom případě je však nutné doložit potvrzení o negativním testu, očkování nebo prodělání nemoci.

Další podrobnosti zde:
V případě prohlídek pro jednotlivce a rodiny(skupiny o maximálně 5 návštěvnících) není nutné dokládat potvrzení o očkování, testování či prodělání nemoci.

V případě prohlídek pro skupiny od 10 osob návštěvnících (školy, zájezdy) je nutné, aby všichni členové skupiny splnili jednu z podmínek:
doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
doložit aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.

PROVOZNĚ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ:
-během návštěvy muzea dodržujte dvoumetrové rozestupy, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách,
- do prostoru pokladny vstupujte jednotlivě
- ve vnitřních prostorách muzea není možná konzumace ani nákup občerstvení,
- před vstupem do objektů bude k dispozici dezinfekční prostředek, který ,prosím, využijte
- vstup do vnitřních prostor muzea bude umožněn pouze osobám s respirátorem (FFP2/KN95) dle normy
-respektujte, prosím, i další pokyny a doporučení personálu.
Děkujeme za pochopení.