Prohlídky jsou kapacitně omezeny na maximálně 9 návštěvníků ve skupině. V případě větších skupin je nutné doložit potvrzení o negativním testu, prodělání nemoci nebo očkování.br>

V případě prohlídek pro skupiny o více než 9 návštěvních je nutné, aby všichni členové skupiny splnili jednu z podmínek:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.