Výstava "RUSALKA A VYSOKÁ "
Galerie Václava Kounice

Výstava „Rusalka a Vysoká“ dokumentuje skladatelovu tvorbu od počáteční korespondence s autorem libreta Jaroslavem Kvapilem až po premiéru opery v Národním divadle v Praze v roce 1901. Obsahuje rukopisy díla, korespondenci a velké množství dobových fotografií v konfrontaci se současným nastudováním představení světovými operními scénami i předními interprety. Vystaveny jsou dokumenty z představení operních scén a nastudování ve Vídni, Londýně, Lipsku, Berlíně, Paříži, New Yorku aj. Výstava představuje i současnou Vysokou jako místo úzce spojené se vznikem opery, a to jak v době vzniku, tak i po 120 letech od její premiéry.
Prostřednictvím moderní techniky mohou zájemci na výstavě vyslechnout i nejstarší dochovanou nahrávku Dvořákovy nebo shlédnout filmové nastudování opery.

Výstava je uspořádána u příležitosti výročí 120. let od vzniku Dvořákovy neznámější opery Rusalka.
Výstava vznikla za finanční podpory Středočeského kraje.