Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. Vás srdečně zve na 25. ročník cyklu komorních koncertů do unikátního prostoru zámku ve Vysoké.
Čeští špičkoví umělci vystoupí ve třech termínech v prostředí plném prožité historie, které je známé svou přívětivou domácí atmosférou i skvělou akustikou. Jedná se o jedinečnou příležitost zažít krásnou hudbu v jedinečném prostředí místa, kde skladatel Antonín Dvořáka prožil více jak dvacet let svého života.

HUDEBNÍ PODZIM 2 0 2 0
cyklus komorních koncertů
ř í j e n – l i s t o p a d

neděle 18. října 2020, 18:00 hodin - ZRUŠENO, koncert bude uspořádán v náhradním termínu
zahajovací koncert
P r o g r a m:
Misterios del Amor
jádrem je hudební odkaz sefardských Židů s písněmi, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky.
Účinkují:
ELIŠKA TESAŘOVÁ - zpěv, perkuse
Marta Kratochvílová - traverso
Jan Čižmář - loutna, kytara, theorba, zpěv
Marian Friedl - kontrabas, perkuse, zpěv

Koncertní program bude bez přestávky.
Vstupné 190,- Kč

pátek 23. října 2020, 19:00 hodin- ZRUŠENO,bude vyjednán náhradní termín realizace programu
P r o g r a m:
Harlekyn
od Karlheinze Stockhausena
Účinkuje:
KAREL DOHNAL - klarinet, tanec, pantomima

Koncertní program bude bez přestávky.
Vstupné 190,- Kč

sobota 7. listopadu 2020, 19:00 hodin- ZRUŠENO
Cyklus písní
pro vysoký hlas a harfu
Koncertní program ke 120. výročí vzniku opery Rusalka.
Účinkují:
KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ - soprán
KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa

Vstupné 200,- Kč

Své vstupenky si rezervujte v pokladně muzea na tel. 318 618 115 nebo e-mailem:pamatnik@antonindvorak.cz

Pokladna muzea je otevřena vždy v otevírací době muzea: út-ne 10-16 h.
V den konání koncertu je možné zakoupit již jen předem rezervované vstupenky.

Další informace budou postupně doplňovány.
I přes nepříznivou situaci, která v kulturním světě panuje se těšíme na Vaši hojnou účast. V případě aktuálních opatření během pořádání cyklu Vás ZDE budeme rovněž informovat. Prosíme také o respektování nutnosti nasazené roušky uvnitř koncertních sálů.

Přejeme Vám pevné zdraví a krásný hudební zážitek.

MEDAILONKY
Anotace k programu Misterios del Amor
Jádrem programu nazvaného Misterios del Amor je hudební odkazsefardských Židů, který je hlavním vyjadřovacím prostorem Elišky Tesařové. Postupně zazní písně, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky. Krom hluboce emotivních sefardských písní zazní také instrumentální hudba podobného náboje a inspirativnosti ze středomořské oblasti. Sefardi jsou komunita španělských Židů, kteří byli ze Španělska definitivně vyhnáni roku 1492 jako výsledek dlouhé reconquisty. Od té doby putují Evropou a hledají místo k spočinutí, které nacházejí hojně ve středomořských zemích. Jejich písně a kultura v těchto oblastech jsou živé dodnes a inspirují hudebníky po celém světě k mnoha jedinečným zpracováním. Temperamentní písně jsou plné emocí, v melodiích a textech se odráží nejen touhy jednotlivců, ale zaslechneme v nich bolestné i nadějeplné tóny odkazující na pohnuté dějiny tohoto národa. Program, který je v na pomezí žánrů – klasického, lidově-tradičního a jazzového, nabízí posluchačům útěchu,>výlet od reality daleko do vzdálených nebo cizokrajných končin, zasnění se i výslednou katarzi. Písně již v době svého vzniku, vycházely z bohaté tradice lidové hudby a byly doprovázeny tu loutnou, nebo jejím arabským předchůdcem - oudem, jindy vihuelou, bubínkem, tamburínou, nebo zněly jen tak v samotě noci. Ač jde formálně o světskou hudbu, jsou ve své podstatě tyto písně hluboce duchovní. Baladické texty nesou stopy utrpení svých tvůrců, jejichž jména odvál čas, ne tak jejich prožitky. Dochovaná hudba je emocionálně nabitá a hluboce osobní; ne však sentimentální, uslyšíme spíše hrdý povzdech než nářek. Dávné osobní zpovědi ve vyhrocených situacích (osudy žen a milenek, povzdechy z vězení) jsou i v dnešní době překvapivě blízké mnoha situacím, kdy láska a naděje je to jediné, co lidem ve svízelných situacích zbývá. Dále mohou zuřit války a konflikty, viry a nemoci, ale tímto koncertem si opět připomeneme, že pro lásku má smysl žít a za život z lásky má smysl bojovat.A pokud se láska tento večer dotkne srdcí všech přítomných, poslání bylo i tentokrát naplněno.(Jan Čižmář) krátké video: https://youtu.be/taUivIfLEIw.

Karel Dohnal: Harlekyn
absolvent hry na klarinet na ostravské konzervatoři a AMU v Praze, studoval dále na vysokých školách v Londýně, Berlíně, Petrohradě a Hilversumu. Laureát šesti významných mezinárodních soutěží v Londýně, Seville, Ostende, Bayreuthu, Praze a Římě je nadšeným propagátorem soudobé hudby a dramaturgicky objevná díla neúnavně zpřístupňuje posluchačům na svých koncertech. Nastudování Harlekýna věnoval mnoho sil a času. Především absolvoval interpretační kurz u samotného Stockhausena, jenž na jedné straně vyžadoval absolutní dodržení všech pokynů k interpretaci, na straně druhé předpokládal volnost v nalézání dalších rovin ve ztvárnění postavy. Několik měsíců Dohnal pracoval jen na nastudování pohybů v souladu s notovým zápisem. Nadmíru náročné bylo naučit se kolosální sólové dílo zpaměti, skloubit hudební, choreografickou a pantomimickou přípravu v jeden funkční celek, absolvovat náročný fyzický a dechový trénink. Dohnal také uplatnil skvělý komediální talent a svému Harlekýnovi vdechl všechny rysy postavy známé od dob baroka, která uměla pobavit, rozesmát, překvapit, ale také dojmout.
Hudebně scénický taneční kus Harlekýn pro jediného sólového hráče-herce-tanečníka je inspirován tradiční postavou italské commedie dell’arte. Byl dokončen v roce 1975 a určen Stockhausenově „dvorní“ klarinetistce, Američance Susanne Stephens. Ta před premiérou 7. března 1976 v Kolíně nad Rýnem absolvovala fyzicky náročnou důkladnou taneční průpravu. Stockhausenova partitura obsahuje velmi podrobné instrukce nejen k interpretaci (včetně detailních časových údajů, jak dlouho má trvat ten který dlouhý tón či pauza), ale také množství pokynů k pohybově tanečním akcím. Samotný sólový part Harlekýna je mimořádně obtížný, i kdyby se měl hrát „jen“ koncertně, tj. bez další akce. Pouhé udržení nástroje v rukou, klarinetové hubičky v ústech a zachování kvality nátisku během pohybu těla vyžaduje dlouhý trénink. Je pravdou, že ve světě přijalo tuto obrovskou výzvu s úspěchem jen několik málo interpretů.
Skladba se dělí (velmi orientačně, neboť ve skutečnosti jde o jednolitý celek) na sedm částí, sedm stylizovaných proměn charakteru a konání hlavní postavy. Harlekýn přitančí na pódium jako Posel snění v otáčivých spirálovitých figurách. Mění se v Hravého konstruktéra, když vytváří melodii notu po notě jako stavbu. Když je hotová, okouzluje jí coby Zamilovaný lyrik a snaží se ji naučit ostatní jako Pedantický učitel. Často se však projevuje také jako Drzý posměváček, utahuje si ze všech a ze všeho a zlomyslně žertuje.

Karlheinz Stockhausen (1928–2007)
patřil k vůdčím představitelům západoevropské poválečné avantgardy a ke stěžejním skladatelským osobnostem druhé poloviny dvacátého století. Jako neúnavný novátor a radikální experimentátor proslul nejen svou kompoziční činností, ale i přednáškami o nové hudbě v Darmstadtu a experimenty ve studiu elektroakustické hudby v Kolíně nad Rýnem. Stockhausen opustil tradiční pojmy jako téma, provedení, harmonie, kontrapunkt a nahradil je výrazy struktura, grupa, parametr či proporce, pocházejícími spíš z oblasti matematicko-fyzikální. Stockhausen byl skutečně jakýmsi hudebním inženýrem; dokázal však svá díla naplňovat živou hudbou, na rozdíl od desítek vděčných následovníků, kteří zůstali jen těmi hudebními inženýry.(zdroj:https://operaplus.cz)