Před návštěvou muzea věnujte, prosím, pozornost aktuálním opatřením:

Pokyny a pravidla k návštěvě objektu Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o.:
• Návštěvníci vstupují do muzea na vlastní riziko a Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami,p.o. neručí za jejich zdravotní stav.
• Vstup do muzea je povolen pouze s rouškou nebo jiným adekvátním zakrytím dýchacích cest. • Návštěvníci jsou povinni při vstupu do muzea využít dezinfekční dávkovače k provedení hygienického ošetření svých rukou.
• Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy 2 m (vyjma osob sdílejících společnou domácnost).
• Kapacita jednotlivých prohlídek zámku je omezena. Komentované prohlídky s průvodci nebudou aktuálně k dispozici.
• Prodej vstupenek bude ukončen 30 min. před uzavírací dobou muzea.
• V muzeu se může nacházet ve stejný čas nejvýše 12 osob a současně je množství návštěvníků omezeno v přepočtu 1 návštěvník na 10 m². Kapacita jednotlivých místností expozici je tak omezena na max. počet 3 osob v jeden čas.
• Platba je v muzeu možná jen v hotovosti.
• Návštěvníci dbají i dalších pokynů a doporučení personálu muzea.
• Návštěvníci jsou povinni vstupovat na toalety pouze jednotlivě a není dovoleno se zde shlukovat.
• Jednorázové ochranné prostředky jsou návštěvníci povinni odkládat pouze do označeného odpadkového koše (informaci obdržíte u pokladny).
• Z hygienických důvodů je umožněn prodej pouze baleného občerstvení v režimu " s sebou" (nápoje, pochutiny). V muzeu návštěvníci nekonzumují ani žádné vlastní občerstvení.
• Zboží a suvenýry mohou návštěvníci zakoupit u pokladny muzea.
• Doprovodné aktivity a skupinové akce jsou do odvolání zrušeny.
• Dvoumetrové rozstupy platí i ve venkovních prostorách zámeckého parku. Nadále platí, že pejskům není vstup do parku umožněn.
• V případě naplnění kapacity památníku, doporučujeme návštěvníkům zpestřit si čekání na prohlídku procházkou zámeckým parkem či návštěvou blízkého Rusalčina jezírka (400 m od zámku).

Dodatek návštěvního řádu vychází z Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020, o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností a současně i Usnesení č. 493 ze dne 30. 4. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým se nařizují podmínky otevření muzeí a galerií s účinností od 12. 5. 2020.
Mgr. Jarmila Obermayerová, ředitelka muzea

Další informace o muzeu:

Plánované květnové a červnové akce (koncerty v rámci HFAD Příbram, festival Muzejní noc) se s ohledem na současnou situaci nebudou konat. Aktuální připravované a pořádané kulturní aktivity muzea naleznete na našich webových stránkách.

Opatření Vlády ČR se průběžně mění, proto raději před plánovanou návštěvou památníku vždy kontrolujte aktuální stav na našich internetových stránkách.

Děkujeme za váš ohleduplný přístup i respektování uvedených opatření a těšíme se na setkání s vámi.

Pracovníci Památníku A. Dvořáka