OBSAH PŘEDNÁŠKY:
se bude dotýkat i Dvořákova soukromí - jeho osobního života a vztahů s blízkými lidmi.
Součástí přednášky je i možnost samostatné prohlídky muzea.

Přednáška je s přestávkou, během níž si bude možné zakoupit i malé občerstvení.
Přednáška proběhne v českém jazyce.
Jednotné vstupné 30,- Kč/os.
Kapacita omezená, proto doporučujeme předchozí rezervaci vstupenky.

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK:
+420 318 618 115 (út - ne, 10 - 16 h), e-mail:pamatnik@antonindvorak.cz

MEDAILONEK:
Dr. David R. Beveridge
muzikolog a dvořákovský badatel je rodákem ze státu Ohio. Studoval a učil na různých vysokých školách a univerzitách ve Spojených státech až do doby, než v r. 1993 nepřesídlil natrvalo do Čech. Od té doby zde působí „na volné noze“ jako překladatel, badatel, pisatel a občasný přednášející a jeho specializací je již mnoho let právě život a dílo Antonína Dvořáka. Aby mohl lépe porozumět Dvořákovu dílu, naučil se česky.
Dlouhodobě pracuje na komplexní, obšírné monografii věnované životu a dílu Antnína Dvořáka. Jeho četné odborné články vyšly tiskem v České republice, Německu, Velké Británii a Americe. V roce 1996 vydal Oxford University Press sborník statí Rethinking Dvořák: View from Five Countries, který redigoval a ke kterému rovněž autorsky přispěl . S podporou stipendia od Národohospodářského ústavu J. Hlávky napsal v letech 2010-12 publikaci s názvem „Zdenka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi.“ Kniha pojednává o přátelství dvou manželských párů a jeho plody v českém a světovém umění. V roce 2012 za tuto knihu obdržel Cenu Milana Sojky.
Své poznatky prezentoval i v sérii dokumentů o nahrávání všech devíti Dvořákových symfonií Českou filharmonií v roce 2014, kterou natočila kanadská režisérka Barbara Wilis Sweete a odvysílala je Česká televize. Velmi populární jsou rovněž jeho přednášky v rámci doprovodného programu hudebního festivalu Dvořákova Praha „ Po stopách A. Dvořáka“.