Výstava „Po stopách Antonína Dvořáka“ , která prezentuje soubor oceněných a vybraných výtvarných prací žáků a studentů, účastníků stejnojmenné soutěže.
Památník uspořádal 2. ročník tohoto projektu s myšlenkou připomenout 115. výročí úmrtí skladatele Antonína Dvořáka (1841 - 1904). Chce tak přiblížit tohoto českého a světového hudebního velikána i nejmladší generaci, a to formou jejich vlastní tvorby.
Do soutěže se zapojili žáci a studenti ze všech typů a stupňů škol, včetně uměleckých.
Účastníci soutěže využívali k vyjádření nejrůznějších tradičních technik kresby, malby ale i grafiku, fotografii a techniky kombinované. Mezi vyhodnocenými a oceněnými pracemi tak nechybí práce trojrozměrné ani oblíbená keramika.
Inspiraci k tvorbě nalezli mladí umělci jak v Dvořákově díle, tak ve zpodobnění portrétu samotné osobnosti Mistra. Mezi vystavenými pracemi se nejčastěji objevuje zpracování Dvořákovy nejznámější opery Rusalky. Některé práce odhalují snahu autorů i o jeho hlubší poznání. V dílech pak lze objevit i fragmenty významných okamžiků ze skladatelova života.

Pořadatel 2. ročníku výtvarné soutěže autor scénáře výstavy a produkce:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o.
Vysoká u Příbramě 69, 262 42 Rožmitál pod Tř.
tel: +420 318 116 115

Poděkování
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o., pořadatel výtvarné soutěže a výstavy, děkuje tímto všem autorům i jejich pedagogům za zájem v tomto projektu a budeme se těšit na účast u 3. ročníku toto soutěže v roce 2024.