KONCERTNÍ PROGRAM Hudebního podzimu 2019:

sobota 5. října 2019, 19.00 h
koncert vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2019
Účinkují:
Martin Daněk - hoboj
Ikuko Odai (Jap.)- klavír

PROGRAM:
Clara Schumann: 3 Romance pro hoboj a klavír, op.22
Felix Mendelssohn-Bartholdy: 3 kusy z cyklu Písně beze slov
Carl Nielsen: 2 Fantazijní kusy op.2
přestávka
Camille Saint-Saëns: Sonáta pro hoboj a klavír op.166
Gabriel Fauré: Sicilienne, op.78
Jan Václav Kalivoda: Morceau de Salon, Op.228
vstupné 210,- Kč

sobota 12. října 2019, 19.00 h
Stopy folklóru v barokní hudbě
Účinkují:
Jiří Sycha - housle
Filip Dvořák - cembalo

PROGRAM:
1. G.F.Händel – Sonáta F-dur (Adagio – Allegro)
2. N. Matteis – Aria Amorosa and Ground
3. Skotské barokní melodie (Braes of Ballandine – Killicrankie – Johnny Cope)
4. H.Eccles – Ground (variace)
5. H.Purcell – Ground (cembalo sólo)
6. T.O´Carolan – Irské barokní melodie (Carolan´s Cup – Sheebeh and Sheemore – All alive – Sackow´s Jig)
7. J.Sycha – Splašený beran
8. Anonymní uherské melodie ze 17. a 18. st.

vstupné 200,- Kč

sobota 19. října 2019, 19.00 h
klavírní recitál
Účinkují:
Matyáš Novák

PROGRAM:
A. Dvořák: Humoresky op. 101
>>5. Vivace
>>7. Poco lento e grazioso
A. Dvořák: Poetické nálady op. 85
>>7. Rej skřítků
>>8. Furiant
A. Dvořák: Americká suita op. 98
>>1.Moderato
>>2.Molto vivace
F. Liszt: Transcendentální etudy, S. 139 (výběr)
>>9. Ricordanza
>>12. Chasse-Neige
>>10. Appassionata
přestávka
L. van Beethoven / F. Liszt: Gellertovy duchovní písně, S. 467, č. 3 “Kajícná píseň”
G. Donizzeti / F. Liszt: Smuteční pochod a kavatina z opery Lucie z Lammermooru,S. 398
G. Donizzeti / F. Liszt: Vzpomínka na Lucii z Lammermooru, S. 397
F. Liszt: Bravurní valčík č. 1, S. 214

vstupné 190,- Kč

sobota 23. listopadu 2019, 19.00 h
závěrečný program cyklu
ČTENÍ O DIVADLE A DEMOKRACII
hudebně-literární večer
Čtení textů V. Havla a O. Krejči v podání Jana Potměšila a Jana Kačera, klavírní improvizace – Daniela Valtová Kosinová.
Účinkují:
Jan Potměšil - mluvené slovo
Jan Kačer - mluvené slovo
Daniela Valtová Kosinová - klavír
Program je bez přestávky.
vstupné 280,- Kč
Na vstupenky nejsou poskytovány slevy (netýká se abonmá).

DOPROVODNÝ PROGRAM – PŘEDNÁŠKA

středa 2. října 2019, 17.00 h, zámek - Galerie V. Kounice
"Nové poznatky ve vývoji vnímání a oceňování života a díla Antonína Dvořáka"
Obsah přednášky se bude dotýkat i Dvořákovo soukromí - jeho osobního života a vztahů s blízkými lidmi.
Přednášející:
David Beveridge (USA), muzikolog a dvořákovský badatel
Přednáška bude v českém jazyce.
Jednotné vstupné 30,- Kč/os. (Na vstupenky nejsou poskytovány slevy.)
Kapacita omezená, proto doporučujeme předchozí rezervaci vstupenky.

MEDAILONKY

Martin Daněk
se narodil se v Praze v roce 1989. Studoval na Vysoké hudební škole "Hanns Eisler" v Berlíně pod vedením Dominika Wollenwebera a Jonathana Kellyho a také na Vysoké hudební škole ve švýcarském Lausanne pod vedením Jeana-Louise Capezzaliho. Již během studií se Martin zúčastnil mnohých turné jako první hobojista s mládežnickým orchestrem Gustava Mahlera a vystupoval tak na předních světových pódiích. Mezi lety 2014-2016 byl Martin členem Orchestrální akademie orchestru Curyšské opery, následně Martin působil jako sólohobojista v řadě orchestrů, mj. Bergen Philharmonic, Stavanger Symphony, Norwegian Radio Symphony, Iceland Symphony, Finnish Radio Symphony. Po ročním angažmá v Basilejském symfonickém orchestru je Martin Daněk od srpna 2019 členem Lucernského symfonického orchestru. V květnu 2019 vyhrál 1. cenu a cenu Nadace Bohuslava Martinů na 71. Mezinárodní soutěži Pražského Jara.

Ikuko Odai
se narodila v Itami (Japonsko). Studovala na Vysoké hudební škole Toho-Gakuen a následně završila studium na Vysoké hudební škole v německém Stuttgartu. Je držitelkou mnoha cen z mezinárodních soutěží v oboru klavírní duo. Jako zkušená korepetitorka často doprovází na světových soutěžích (soutěž Pražského jara, soutěž ARD Mnichov, soutěž v Markneukirchenu) a jako komorní hráčka vystupuje na koncertech po celém světě. Od roku 1992 žije v Berlíně, kde pedagogicky působí na Vysoké hudební škole "Hanns Eisler" v oddělení klavírní spolupráce.

STOPY FOLKLÓRU
v barokní hudbě lze najít v řadě skladeb známých i neznámých skladatelů. Za všechny uvedu v 18. století velmi populárního G. Ph. Telemanna. Ten uměl lidově znějícími melodiemi a zemitými rytmy pořádně okořenit jinak tradičně komponované kusy. A Telemann rozhodně nebyl jediný, koho lidové motivy inspirovaly a kdo se nezdráhal je zakomponovat do své hudby. Nevyhýbali se tomu ani ti největší skladatelé (např. J. Haydn) a platí to dodnes.
Mimořádně zajímavá hudba s lidovými prvky vznikala v 17. a 18. století především v anglickém království, kde lze speciálně skotský či irský folklórní element vystopovat v řadě skladeb vydaných v Londýně (např. v díle oblíbeného houslisty N. Matteise nebo H. Ecclese). V mnoha skladbách se nějakým způsobem napodobují skotské dudy a jejich technika hry a zdobení (věty nesou většinou označení Alla Hornpipe). Mimořádně lidově zní skladby skotského houslisty N. Gowa, který dudácký styl hry skvělým způsobem aplikoval na housle. V jiných kusech zase cítíme vliv irské harfové a flétnové hudby pouliční a hospodské. Většinu autorů takové kdysi “populární“ hudby ze 17. století dnes už neznáme jménem, upadli totiž v zapomnění. Výjimku tvoří ale například irský harfista T. O´Carolan, jehož skladbiček se dochovalo kolem 200. Jedná se vesměs o jednoduché melodie bez Bassa continua, které lze odpovídajícím způsobem doplnit o harmonický doprovod. Dají se dobře hrát především na housle nebo flétnu. O´Carolan byl ve své době považován za posledního žijícího irského “barda“ a jako slepec se živil pouličním hraním na harfu a vyprávěním starých příběhů a básní. Jeho hudba zní více jako folklór než jako klasické baroko. Některé jeho motivy byly tak oblíbené, že zlidověly (podobně jako v Čechách některé písně Michnovy), a lze je zaslechnout v interpretaci irských folklórních či folkových skupin při hospodských produkcích. Často jsou také interpretovány v harfových souborech.
Lidově znějících melodií, které vznikly v době baroka, se dochovaly v Irsku, Skotsku a jinde celá řada a často byly sesbírány a tiskem vydány až začátkem 19. století (podobně jako v Čechách a na Moravě lidové písně). Obsáhlé sbírky především tanečních melodií ze 17. a 18. století máme dochovány z oblasti bývalého Rakousko – Uherska. Jedná se o tzv. Kodexy (několik významných se dochovalo na území dnešního Slovenska), za všechny uvádím např. Melodiarium A. Szirmay – Keczer. Některé z motivů těchto starých sbírek se dodnes v nějaké podobě hrají k tanci v Maďarsku nebo rumunské Transylvánii, a jelikož pár těchto melodií je dokonce součástí tištěných maďarských škol na cimbál, pronikly až k našim učitelům cimbálu na Moravu a jsou v jejich podání tu a tam někde slyšet.
Mimořádně zajímavou kapitolu ohledně hledání STOP FOLKLÓRU v barokní hudbě tvoří ještě tvorba ovlivněná folklórem jihoamerickým (především peruánským a bolivijským, popř. kečuánským). Skutečně se dochovala řada skladeb z období, kdy jezuitští kněží a skladatelé působili v této daleké oblasti. Tato hudba však není zahrnuta do dnešního programu, protože by si zasloužila samostatnou koncertní dramaturgii.

Jiří Sycha
je absolventem Církevní konzervatoře v Kroměříži. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu skladby a dirigování sboru. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle a poučenou interpretaci staré hudby.
Je aktivním hráčem na housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Musica Florea, Collegium 1704, Hipocondria, Instrumenta musica. Natáčel pro Český a německý rozhlas a některé české i zahraniční firmy produkující CD. Koncertoval v Německu, Itálii, Rumunsku, Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku i na Islandu.
Kromě koncertní činnosti se věnuje vyučování houslové hry, kompozici, je znám jako příznivec moravského a rómského folklóru (spolupracoval s cimbálistkou Zuzanou Lapčíkovou). V Táboře, kde žije, diriguje od r. 2009 Komorní orchestr Bolech.

Filip Dvořák
Vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a Václava Lukse.
Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi, Haydn ensemble, Viktoria ensemble. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concenta Aventina. Významná je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. Úzce spolupracuje s dirigentem Zdeňkem Klaudou a jeho ansámblem L'Armonia Terrena. Markem Štilcem a komorním orchestrem Quatro a Wranitzky Kapelle. Je účasten nahrávacích projektů společnosti Arco Diva a Naxos. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis.Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

Matyáš Novák
začal hrát na klavír v pěti letech. Na jeho uměleckém rozvoji se podíleli M. Vlčková, J. Turková, M. Langer a I. Kahánek. V současné době je studentem Konzervatoře Pardubice ve třídě Jitky Fowler Fraňkovéa od září 2013 rovněž studentem věhlasné klavírní akademie „Incontri col Maestro“ v italské Imole nejprve ve třídě prof. Vovky Ashkenazyho, od r. 2017 ve třídě prof. Borise Petrushanského.
Matyáš je vítězem a laureátem řady národních a mezinárodních soutěží: Prague Junior Note(Praha 2006, 2012, 2013)-1. cena, Mezinárodní klavírní soutěž Pro Bohemia(Ostrava 2007, 2015) -1. cena, Mezinárodní soutěž Čtyři ruce na klávesách(Karlovy Vary 2008), Mezinárodní soutěž Amadeus(Brno 2009) -1. cena, VII. mezinárodní festival mladých klavíristů Glubczyce (Polsko 2009) -1. cena, Mezinárodní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte(Ústí nad Labem 2009) -1. cena, Mezinárodní soutěž Broumovská klávesa(Broumov 2011) -1. cena, Přehlídka mladých talentů 2011 (Filharmonie Brno) –2. cena, Mezinárodní Novákova klavírní soutěž(Kamenice nad Lipou 2012) -1. cena, Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga(Praha 2012) –2. cena a titul laureáta (jako člen tria), Národní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga(Praha 2013) -1. cena, Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou smyčců (Jindřichův Hradec 2010, 2013) -1. cena,Mezinárodní klavírní soutěž Petera Toperczera (Košice 2013, Slovenská republika) –3. cena, Mladý klavír Pražské konzervatoře(Praha 2013) -1. cena, XX International Piano Competition Ibiza(Španělsko 2013) -1. cena, XXI International Piano Competition Rotary Club Ramon Llull(Palma de Mallorca, Španělsko 2014) - 1. cena, Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír (Praha 2008, 2011, 2014) -1. cena, 31. mezinárodní smetanovská klavírní soutěž (Plzeň 2014)– 2.cena, Mezinárodní klavírní akademie a soutěž PIANALE (Fulda, Německo 2014) –Junior stipendium.
V roce 2015 získal 1. cenu + Cenu Heleny Karáskové pro absolutního vítěze v Mezinárodní rozhlasové soutěži mladých hudebníků Concertino Praga, kde soutěžil v kategorii DUO spolu s houslistkou Larisou Palochovou. V dubnu získal 1. cenu a titul absolutního vítěze oboru klavír na Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě. V srpnu byl členem mezinárodní poroty XXI International Piano Competition Ibiza. V říjnu se představil se svými recitály na koncertním turné po Číně (konkrétně ve městech Shanghai, Peking, Chongquing, Shangsha).
V roce 2016 získal Grand Prix pro absolutního vítěze na 21st Evangelia Tjiarri International Piano Competition(Larnaka, Kypr), v květnu absolvoval další koncertní turné po Číně s recitály ve městech Jiaxing, Hangzhou, Quzhou a Peking, v říjnu obdržel 1. cenu na 3th Aci Bertoncelj International Piano Competition(Velenje, Slovinsko), v listopadu získal 1. cenu na 4. Internationaler Jenö Takács Klavierwettbewerb(Oberschützen, Rakousko) a 1. cenu + titul absolutního vítěze oboru naXXXIX. Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií.
V roce 2017 natočil sólové CD s cyklem Léta putování: Rok první: Švýcarsko Ference Liszta, získal 1. cenu na Bradshaw & Buono International Piano Competitiona debutoval v Carnegie Hallv New Yorku. V červenci se stal jedním z vítězů CME International Performing Arts Grant, ocenění, které uděluje Center for Musical Excellence v New Jersey. Součástí ceny byla účast na Aloin Baltic Festival v Estonsku a vystoupení na Vienna Concerto Fest vroce 2018.
V roce 2018 se stal držitelem výroční ceny města Hradec Králové Hradecká múza za významný přínos v oblasti kultury. V červnu se stal finalistou The New York International Piano Competition,v září získal 2. cenu + Steinway Prize na The Edvard Grieg International Piano Competition v Norsku.
Jako sólista vystoupil s Filharmonií Brno, Komorní filharmonií Pardubice, komorním orchestrem Quattro, Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Orchestra da Camera di Imola, s Filharmonií Hradec Králové, se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Janáčkovým komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a Bergenskou filharmonií.
Matyáš koncertuje doma i v zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko, Lucembursko, Španělsko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Čína a USA) a účastní se domácích i zahraničních hudebních festivalů: Hudba Znojmo(2010), Jihočeský festival Concertina Praga (2012, 2013, 2015), Za poklady Broumovska (2013), II Festival internacional de música de Sóller(Španělsko 2014), Junior Academy Eppan(Itálie, duben 2015), Imola Summer Piano Academy & Festival(Itálie 2015), Ibiza Intenational Music Festival(Španělsko 2015, 2017), Mladá Praha(2015), Klášterní hudební slavnosti(2017, 2018), Chopinův festival Mariánské Lázně(2017), Pardubické hudební jaro (2018), Talentinum Zlín (2018),Vienna Concerto Fest(2018) a mistrovských kurzů: V. Ashkenazy, D. Bashkirov, A. Bonatta, J. Dvarionas, G. Gruzman, X. Hranická,I. Kahánek, M. Kasík, I. Klánský, A. Kouyoumdian, D. Kuyken, M. Langer, A. Lonquich, L. Margarius, B. Petrushansky, M. Rezek.
Matyáš je vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem, hrdým členem PETROF Art Family, velkým znalcem a milovníkem železniční dopravy, členem Českého svazu chovatelů, ve volném čase rád peče.

Jan Kačer
narodil se v roce 1936 v Holicích a má tři dcery. Roku 1960 vystudoval DAMU v Praze (obor režie), během studia působil v ostravském Divadle P. Bezruče. V letech 1965-1974 byl členem Činoherního klubu v Praze (patří k jeho zakladatelům). Působil zde především jako režisér, např. hry Višňový sad, Revizor, Na dně atd. Jako herec se v Činoherním klubu objevil v roli Raskolnikova ve hře Zločin a trest. Od roku 1976 působil souběžně v Divadle E. F. Buriana v Praze (do roku 1981) a v ostravském Státním divadle (do roku 1986). V letech 1986 - 1990 byl členem Divadla na Vinohradech. V 70. a 80. letech hostoval i v dalších divadlech a dokonce režíroval i v Národním divadle v Oslu. V letech 1990 až 1997 režíroval hry v Národním divadle v Praze (např. Sbohem Sokrate, Pekař Jan Marhoul, Peer Gynt nebo Sen noci svatojánské) a poté zde působil jako herec mj. ve hrách Divoká kachna (ThDr. Molvik) nebo Višňový sad (Gajev).
Jan Kačer působí nejen v divadle, ale také v televizi. Jako režisér se podílel na filmech, jako jsou Jsem nebe (1970) a Město mé naděje (1978). Jako herec se objevil v mnoha filmech a televizních inscenacích, např. Návrat ztraceného syna (1966), Vinobraní (1982), Operace mé dcery (1986), Výchova dívek v Čechách (1997), nebo v seriálu Rodinná pouta (2004).

Jan Potměšil
rodák z Prahy, hraní se věnoval už od dětství. V pouhých jedenadvaceti letech se stal velkou filmovou hvězdou díky hlavní roli naivního mladíka Martina, který naletí skupině veksláků, aby se následně stal jedním z nich v dnes již kultovním snímku Víta Olmera a Radka Johna BONY A KLID. Ve stejném roce si zahrál také ústřední postavu udatného ševce Jíry v pohádce Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Zajímavou hereckou kreaci předvedl i v na svoji dobu velmi odvážném filmu PROČ?.
Nečekaný zlom v jeho životě, však přišel v roce 1989, kdy se Jan Potměšil účastnil listopadových demonstrací a při těžké autonehodě utrpěl vážná zranění.Přesto se po dlouhém léčení během 90.let k herecké profesi vrátil. Dnes se objevuje zejména na divadelních prknech. Je členem spolku Kašpar, který hraje v Divadle v Celetné. Příležitostně se vrací i na filmová plátna (BOLERO). Za ztvárnění titulní role v Shakespearově hře Richard III. získal cenu Alfréda Radoka.

Daniela Valtová Kosinová
varhanice, klavíristka a skladatelka. Studovala varhanní hru na Konzervatoři v Pardubicích (doc. Václav Rabas), na Hudební fakultě AMU v Praze (doc. Jaroslav Tůma) a poté v Hamburku u prof. Wolfganga Zerera. Je laureátkou a držitelkou 3. ceny z mezinárodní varhanní soutěže v Brně. Nyní je varhanicí a klavíristkou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, mimo to koncertuje po celé Evropě jako sólistka i jako členka různých ansámblů. Kromě klasické hudby prezentuje úspěšně také svou vlastní tvorbu na pomezí jazzu, blues a podobných žánrů. Natočila debutové album MEETING POINT a byla pozvána na několik mezinárodních jazzových festivalů.

Abonentní vstupenka na celý cyklus: 600,- Kč

Děti do 15 let: vstupné 90,- Kč/koncert

Prodej a rezervace vstupenek:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o.
Vysoká u Příbramě 69
tel: 318 618 115, M: 724 696 741
(út - ne 10-16 h)
e-mail:pamatnik@antonindvorak.cz
Další informace:
www.antonindvorak.cz

Upozornění:
Rezervací vstupenky na koncert nevzniká nárok na konkrétní místo (sedadlo) v koncertním sále. Rezervace je možné uplatnit pouze na vstupenku a koncert. Rezervace vstupenky je platná vždy do termínu koncertu do 18.30 h.

Změna programu vyhrazena