Svatební obřady v zámku ve Vysoké u Příbrami


Milí přátelé,

jsme potěšeni Vaším zájmem o získání informací, spojených s možností sňatku na zámku ve Vysoké u Příbrami. Tento objekt však není typickým prostředím pro svatební obřady, slouží především jako muzeum, proto bychom Vám chtěli poskytnout několik rad a pokynů, které je nezbytné dodržet, aby Váš slavnostní den proběhl k úplné Vaší i naší spokojenosti.

Předem upozorňujeme na malé prostory zámku, vhodné pouze pro komorní svatby s maximálním počtem 30 svatebčanů. Tato podmínka platí i pro svatby venku, které se velmi často vzhledem k proměnlivosti počasí konají rovněž uvnitř objektu.

REZERVACE TERMÍNU SVATEBNÍHO OBŘADU
Přesný termín a čas obřadů stanovuje po dohodě se zájemcem oddělení matriky obřadu a slavností Městského úřadu v Příbrami, Příbram I, 1.patro / budova proti Sokolovně, č.tel.: 318 498 217, www.pribram-city.cz
Kontaktní osoba MěÚ Příbram:
Helena Ziopulosová, tel. 318 402 580, e-mail: helena.ziopulosova@pribram-city.cz

CENA OBŘADU
Zahrnuje dvě platby:

1) Městský úřad Příbram, oddělení matriky
Za konání obřadu bude na účet Městského úřadu v Příbrami uhrazena částka ve výši 1 000 Kč formou přímé platby v pokladně MěÚ minimálně 10 dnů před termínem svatby.

2) Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Za poskytované služby v rámci svatebního obřadu bude Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké uhrazena částka 7 000 Kč minimálně týden před obřadem a to některým z následujících způsobů:
- formou bankovního převodu na č.ú. Komerční banky - 883470267 / 0100 (variabilní symbol= datum Vaší svatby, např. 08082008, v poznámce navíc uveďte příjmení obou snoubenců)
- platbou v hotovosti v pokladně muzea
- peněžní poukázkou (v poznámce uveďte datum svatby a příjmení obou snoubenců)

Stanovená částka muzeu je smluvní cena, která zahrnuje přípravu prostor ke svatebnímu obřadu, květinovou výzdobu, živou hudební produkci (housle, klavír), poplatek za možnost fotografování a filmování obřadu v expozici, slavnostní přípitek pro 10 osob a dárkové CD. Všem účastníkům svatby je umožněn volný vstup do všech výstavních prostor muzea.
V případě zrušení obřadu alespoň 24 hodin předem na tel./ fax. +420 318 618 115 nebo mobilní telefon 724 969 741 budou peníze vráceny bez stornovacích poplatků.

DALŠÍ PODMÍNKY
- V rámci bezpečnosti není povoleno v prostorách zámku a na hlavním schodišti házet na novomanžele rýži, mince apod.
Do historických prostor muzea není umožněn vstup v jehlových podpatcích.

- V prostorách Kounicova sálu / obřadní síň /, jako i v ostatních výstavních místnostech, je zcela vyjímečně umožněno fotografování v rámci obřadu, a to pouze jedné osobě, obdobně i v případě filmování. Nesmí být zabírány detailně sbírkové předměty. Toto omezení neplatí v koncertním sále, vstupní chodbě a zámeckém parku. .

- Výběr hudby, uváděné v rámci obřadu, je sestaven z děl Antonína Dvořáka a dalších hudebníh velikánů.

- V případě konání svatebního obřadu v parku před zámkem je nutné požadavek a podmínky včas dohodnout s pracovníky Památníku A. Dvořáka (minimálně den předem).

- Zámecký park nelze využívat pro gastronomické využití ani účely občerstvení svatebčanů. K účelu občerstvení slouží zahradní kavárna u hlavního vstupu do parku, která je otevřena v letních měsících (červenec a srpen).

- Prostor před zámkem je z provozních důvodů muzea nutné opustit maximálně do 15 minut po skončení obřadu, nikoliv však zámecký park.

DOPRAVNÍ POKYNY V AREÁLU PARKU
Svatebčané vyčkají pokynů pověřeného pracovníka muzea, který je bude očekávat na hlavním parkovišti u vstupní brány 15 minut před konáním obřadu. Vjezd k zámku dubovou alejí bude umožněn pouze dvěma osobním automobilům, tj. s ženichem a nevěstou. Během obřadu budou odstavena na parkovišti u zámku, po ukončení obřadu obě auta opustí areál parku postranní bránou. Invalidní občané mohou využít obslužnou komunikaci k zámku, a to dle pokynů pracovníka muzea.

Děkujeme za důvěru i přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu. Rádi Vás provedeme obřadními prostory, jako zodpovíme i Vaše další dotazy.

Kontakt a další informace: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké, č.tel. 318 618 115
pamatnik@antonindvorak.cz