Výstava ANTONÍN DVOŘÁK - život a tvorba


Výstava dokumentovala skladatelovu tvorbu od počáteční absolventské práce z roku 1858 na varhanické škole v Praze až po premiéru opery Rusalka v roce 1901.
Obsahovala velké množství historických dokumentů jako fotografie Antonína Dvořáka, členů jeho rodiny a přátel, dále pak rukopisy děl, osobní korespondenci aj.
Součástí výstavy byla projekce hudebního dokumentu "Dvořák na Vysoké".

V rámci vernisáže výstavy dne 3. října 2011 vystoupili v krátkém programu vynikající interpreti Dvořákovy komorní hudby
houslista Bohuslav Matoušek a klavírista Petr AdamecScénář a produkce:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Autorka výstavy:
Mgr. Vladimíra Šplíchalová
Grafické a výtvarné zpracování:
Pavel Bosák a ing. arch. Jan Špaček