Výstava "SVĚTOVÍ INTERPRETI ANTONÍNU DVOŘÁKOVI", Galerie Václava Kounice

Téma výstavy bylo zvoleno jako podnět pro získání co nejaktuálnějších osobních vyznání nejlepšími současnými světovými interprety Dvořákovy hudby – dirigenty ( Sir Charles Mackerras, Libor Pešek, Serge Baudo, M. T. Thomas) a pěvci (Gabriela Beňačková, Renée Fleming, Eva Urbanová, Peter Dvorský). Významné sólisty zastupuje Dvořákův pravnuk, houslista Josef Suk. Prezentace, i když jen části zahraničních inscenací operní tvorby Antonína Dvořáka, jasně naznačuje stále vzrůstající oblibu opery Rusalka, jejíž vznik je tak úzce spojen právě s tímto místem. Vystaveny jsou dokumenty z představení operních scén ve Vídni, Londýně, Berlíně, Lipsku, Paříži a dokonce i poslední premiéry z 30. dubna 2004 v Metropolitní opeře v New Yorku. Unikátní historické nahrávky známých světových vydavatelství je možné zde vyslechnout prostřednictvím nejmodernější techniky, jako např. nejstarší dochovanou nahrávku Dvořákovy hudby - „Zpěv lesní žínky z opery Rusalka“ v podání Málky Bobkové z roku 1903. Vystavované dokumenty jsou pouze základním fondem nově vytvářené sbírky. Výstava, jejíž délka je stanovena na dva roky, bude ještě i po dobu svého trvání obměňována a doplňována o další získané materiály. Stane se tak živým dokumentem pocty velkému umělci u příležitosti 100 let od jeho úmrtí.

Autoři libreta, scénáře a výtvarného řešení:

Mgr. Vladimíra Šplíchalová, Mistr Josef Suk, ing. arch. Jan Špaček, ak. mal. Jiří Brynda

Odborná spolupráce:

PhDr. Jitka Slavíková, Gabriel Gössel, PhDr. Vladimír Kaiser, PhDr. Pavla Seitlová, Ivan Vomáčka

Poděkování za věnování a zapůjčení exponátů:

Archiv města Ústí n.Labem, Gabriel Gössl, Pražské jaro, Muzeum Antonína Dvořáka v Praze, Státní opera Lipsko, Komická opera Berlín, Národní opera Paříž, Metropolitní opera New York

Výstava je pořádána v rámci programu Česká hudba 2004, pod záštitou UNESCO a ČV ICOM, za finanční podpory Středočeského kraje a Ministerstva kultury

Výstava je prodloužena do 31. prosince 2020

Foto: Filip Šlapal