Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života.

Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r.1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem (arch.Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně. Nejnovější expozice z r.1994 přibližuje osobnosti původních majitelů manželů Kounicových, rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké.

V zámečku je koncertní síň a knihovna, krátkodobým výstavám slouží nově otevřená Galerie Václava Kounice. V roce 1997 se památník zúčastnil finále soutěže o cenu Evropské muzeum roku ve švýcarském Lausanne.

V roce 2009 získal soubor lokalit ve Vysoké u Příbrami, spojených s Dvořákovým pobytem a jeho světově oceňovanou tvorbou, titul Evropské dědictví (European Heritage Label).

Ve Vysoké u Příbrami, malé obci ležící v malebné zalesněné krajině nedaleko Brd, našel na více než dvacet let svůj druhý domov jeden z největších géniů české hudby Antonín Dvořák (1841 -1904).

Dvořákův švagr hrabě JUDr. Václav Kounic, majitel vysockého panství, nechal v roce 1878 postavit u lesa malý zámek s rozsáhlým parkem a jezírky, dnešní Památník Antonína Dvořáka. Skladatel sem často jezdíval jako host Kounicových a pobýval ve správcovském dvorci na kraji obory. Roku 1884, po velkém úspěchu v Anglii, koupil od svého švagra pozemek se špýcharem, který v krátké době proměnil v útulný venkovský domov (vila Rusalka). Tam s nadšením sadařil, zahradničil, choval holuby a komponoval.

S prostředím tohoto kraje je neodmyslitelně spjato zralé a vrcholné období Dvořákovy skladatelské tvorby. Počínaje Kvartetní větou F dur z října 1881 až po operu Armida z července 1903 zde zkomponoval, započal či dokončil přes třicet nových děl a řadu dřívějších skladeb upravil a přepracoval. Z těch významnějších jsou to opery Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča, Rusalka a Armida, oratorium Svatá Ludmila, kantáta Svatební košile, Requiem, symfonie č. 7 d moll a č. 8 G dur, druhou řadu Slovanských tanců, předehry Domov můj, V přírodě a Karneval, Humoreska, symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek, Píseň bohatýrská...

Vysoká byla místem, které znamenalo nesmírně mnoho pro oživení Dvořákovy tvůrčí fantazie. Sám Antonín Dvořák píše v dopisech svým přátelům "cítím se zde velice šťastným".


První stálá výstava, i když v nevelkém rozsahu, byla veřejnosti otevřena již v roce 1963. Z důvodu celkové rekonstrukce zámku a následně i přilehlého parku (8 ha) byl památník v letech 1990 - 1993 uzavřen. Od května 1994 slouží opět veřejnosti jako muzeum, tentokrát s využitím všech tří podlaží zámku.Pro pořádání krátkodobých výstav byla v jeho sklepních prostorách v květnu 2001 otevřena Galerie Václava Kounice.

Úvodní část stálé expozice přibližuje osobnosti původních majitelů, hraběte Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny (roz. Čermákové), významné pražské herečky. Další a podstatně rozsáhlejší část, věnovaná Antonínu Dvořákovi, podává informace o životě, díle i pobytu skladatele ve Vysoké. Ve zcela novém architektonickém a výtvarném pojetí je připomenut význam místa a okolní krajiny pro Dvořákovu tvorbu a inspiraci. Makety scén z premiér vybraných oper a kostýmy hlavních postav opery Rusalka tvoří závěrečnou část stálé výstavy.

Prohlídka úvodní části probíhá za účasti průvodce, Dvořákova expozice a výstavní prostory individuelně s doprovodem hudby. Součástí prohlídky je promítání hudebního filmového dokumentu Dvořák na Vysoké. Kromě stálé hudební produkce nabízí navíc dobře vybavená posluchárna individuálním zájemcům možnost poslechu více než 80 nahrávek Dvořákových děl.


Otevřeno:

leden, únor, březen, listopad, prosinec úterý - pátek 10-15 h
duben, květen, červen, září, říjen úterý - neděle 10-16 h
červenec, srpen úterý - neděle 10-17 h

Prohlídku v jiných termínech je nutné domluvit předem.

Zavírací dny:

každé pondělí
23. - 31.prosince a 1.ledna

Volný vstup:

18.4. - Mezinárodní den památek a historických sídel
18.5. - Mezinárodní den muzeí
červen - Muzejní noc
28.10. - Den Středočeského kraje

Vstupné:

50,- Kč - plné vstupné
30,- Kč - děti do 15 let, studenti, senioři, ZTP
100,- Kč - mimo návštěvní dobu

Zdarma pro děti do 6 let, členy ICOM (Mezinárodní rada muzeí) a AMG ČR.Upozornění

Otevírací doba od 1.9. - 31.10. 2019

Vážení návštěvníci,
upozorňujeme, že od 1.9. - 31.10. 2019 je muzeum otevřeno v době: út-ne od 10 - 16 h. Zámecký park je možné navštívit denně v době: od 8.30 - 18 h. Do areálu parku jako i do muzea není povolen vstup s pejsky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi. Pracovníci muzea.


více informací »

Výstavy

Výstava prodloužena do 31. prosince 2019.
Galerie Václava Kounice
více informací »

Koncerty

Vážení hudební přátelé,
srdečně Vás zveme na další ročník cyklu komorních koncertů Hudební podzim, jehož 24. ročník slavnostně zahájíme dne 5. 10. 2019 od 19 h v koncertním sále na zámečku ve Vysoké vystoupením hobojisty Martina Daňka, vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražského jara 2019.
Těšíme se na společné hudební zážitky i setkání s Vámi.

více informací »

Svatební obřady

Využijte možnosti uzavřít sňatek v komorním a romantickém prostředí zámku ve Vysoké...
více informací »

Nabídka pro školy

Nabízíme spolupráci i vzdělávací pořady v originálním prostředí.
E-mail: pamatnik@antonindvorak.cz.
více informací »

U příležitosti 115. výročí úmrtí A. Dvořáka vyhlásil v únoru letošního roku Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. II. ročník celostátní výtvarné soutěže Po stopách A. Dvořáka. Soutěž se setkala s velkým zájmem a účastí žáků všech typů i stupňů škol z celé naší republiky.

více informací »

Výroční zpráva

Výroční zprava Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami za rok 2018
více informací »

Zámecký park

  • romantický areál s dvěma jezírky,projektovaný architektem Č.Gregorem
  • u vstupu zahradní domek s pamětní deskou básníka J.V.Sládka
  • u zámečku pomník A.Dvořáka sochaře Karla Otáhala (r.1962)

Rusalčino jezírko

místo Dvořákovy inspirace k jeho nejznámější opeře, 400 m od zámku

Vila Rusalka

ve východní části obce - původně ovčín, upravený v r.1884 A.Dvořákem v obytný dům se zahradou, dosud v majetku skladatelovy rodiny

Třebsko, kostel

2 km od Vysoké, místo svatebního obřadu hraběte V.Kounice a herečky Josefiny Čermákové (r.1877), cíl častých skladatelových procházek (kostelu věnoval varhany)

Příbram, Svatá Hora

mariánské poutní místo s barokním areálem, jeden z námětů skladatelovy tvorby

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o.
Vysoká u Příbramě 69
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČO: 48956341
DIČ: nejsme plátci DPH

Mgr. Jarmila Obermayerová
ředitelka
tel./fax: +420 318 618 115
tel.: +420 724 969 741
tel.: +420 606 835 854
e-mail:

MAPA

60 km jižně od Prahy
(směr Strakonice - Příbram - Rožmitál p.Tř.)

Autobusové spojení:

  • z Příbrami (autobusové nádraží) do Vysoké
    (200 m)
  • z Prahy (Na Knížecí) a Plzně (autobus.nádraží)
    - výstupní stanice Bohutín (2 km)
  • www.jizdnirady.cz

Hotel U bílého lva

Havlíčkova 178
262 42 Rožmitál p.Tř.
tel.: +420 318 665 703-4
fax: +420 318 665 121
e-mail:

Hotel Resort Equitana

Martinice 1
262 72 Březnice
tel.: +420 318 695 318
e-mail:

Hotel Belvedere

Legionářů 401
261 01 Příbram 7
tel. +420 318 638 337
e-mail:

Zámek Dobříš Hotel Garni

263 01 Dobříš
tel.: +420 318 586 411, 722 710 488
e-mail: hotel@zamekdobris.cz
www.zamekdobris.cz

Retroubytování Brdy

262 41 Bohutín 60
tel.: +420 606 220 908
tel.: +420 602 422 221
e-mail: retroubytovanibrdy@seznam.cz
www.retroubytovanibrdy.cz

Penzion Kunc I a II

262 41 Láz 215 u Příbrami
mobil.tel.: +420 604 567 910
e-mail:

Penzion Coupé Příbram

Čs. armády 146, 261 01 Příbram IV
tel.: +420 777 936 964
e-mail: penzion.coupe@seznam.cz
www.penzioncoupe.cz

Penzion Ildam

262 41 Bohutín 158
Tel.: +420 739 222 622
e-mail:

Penzion Dlouhá

Dlouhá 96
261 01 Příbram III
mobil.tel. +420 604 514 030
e-mail:

Penzion JARO, restaurace - Michal Grosman

262 43 Věšín 60
tel./fax: +420 318 660 203
mobil.tel.: +420 608 031 400
e-mail:

Sportcentrum Vitality

Sadová ulice 746
262 72 Březnice
tel.: +420 318 543 329
fax: +420 318 543 330
e-mail:

Hostinec Stará Fořtovna

262 41 Bohutín 81
Tel.: +420 724 910 987

Penzion Rafanda

262 41 Láz 218 u Příbrami
tel.: +420 605 435 734
e-mail:

Zájezdní hostinec Drmlovka

Vysoká Pec 64
262 41 Bohutín
tel.: +420 608 258 460
e-mail:

Středočeský kraj
(Zřizovatel Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami)

Přehled muzeí a galerií Středočeského kraje

Muzeum Antonína Dvořáka v Praze, Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Státní zámek Sychrov - Pamětní síň Antonína Dvořáka

Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích

Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami

Město Příbram

www.pribram.eu

Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem - Památník J. J. Ryby a České mše vánoční

www.podbrdskemuzeum.cz